Visie & Beleid

SC Spirit ’30. Meer dan alleen een voetbalvereniging. SC Spirit ’30 heeft ook een belangrijke taak op sociaal gebied. Iedereen is welkom om op een of andere wijze te komen genieten van voetbal of hieraan bij te dragen. Binnen de vereniging is ruimte voor zowel recreatieve als competitieve spelers. SC Spirit ’30 heeft ook ambitieuze doelstellingen.

We investeren in een goede organisatie die bijdraagt aan de sfeer binnen en ontplooiing van prestatieve selecties en recreatieve teams. SC Spirit ’30 is een vereniging waar speelplezier en onderlinge gezelligheid net zo belangrijk zijn als prestaties. Zonder inzet en motivatie van alle vrijwilligers kan een vereniging niet veel. Vandaar het belang van een beleidsplan, wat duidelijkheid geeft over de wensen en mogelijkheden van de vereniging. Ook draagt het bij om de voetbalkwaliteiten te benutten en te verbeteren.

Hieronder staat het beleidsplan van SC Spirit ’30 voor de komende jaren. Het is samengesteld door een commissie met afgevaardigden vanuit het bestuur, leden en vrijwilligers. Allen ambassadeur van onze club. In het beleidsplan wordt het beleid voor de komende jaren gepresenteerd, met daarbij de doelstellingen, visie, organisatie en speelwijze. Allemaal zaken die te maken hebben met het uitoefenen van de voetbalsport. Ook proberen we richting te geven aan andere zaken die om de hoek komen kijken, zoals sponsoring, financiën, vrijwilligersbeleid, onderhoud en materialen, activiteiten, evenementen, normen en waarden. 

SC Spirit ’30 wenst alle betrokkenen – in het bijzonder de spelers, trainers en leiders – veel succes en hoopt dat dit voetbalbeleidsplan een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van onze mooie club.

Protocol Spirit Scouting BVO en Derden verenigingen

Beleidsplan Spirit 2015-2020