(Huis)Regels

Oké, bij ons kan veel en hoeft weinig. Maar er zijn altijd een paar richtlijnen waar we ons allemaal aan te houden hebben. Voorschriften hoe ons te gedragen op het terrein, in de kleedkamers, in de kantine, op het kunstgrasveld. Maar ook hoe je te gedragen als bezoeker, als lid, of als ouder van een lid van onze club. Ofwel, hoe heeft SC Spirit ’30 voor ogen dat haar leden zich als clubvertegenwoordiger horen te presenteren.

Welnu, al die regels en richtlijnen zijn hier te lezen.

Meldingsformulier Conflicten en Incidenten

Gedragscode

Normen Waardenbeleid 2016-2020

Protocol Regels Kunstgrasveld