*niet trainen of voetballen 
*controle door de politie

Afgelopen weekend speelden de O11-1, als allerlaatste team de laatste wedstrijd van het seizoen 2018/2019. Die zit er nu echt op. De Gemeente en de onderhoudsploeg zijn alweer druk bezig met de voorbereiding voor het nieuwe seizoen. Er vindt groot onderhoud plaats op ons complex. De velden ingezaaid, kantine vloer in de wax, de netten zijn gelicht en de doelen vastgezet en ook het kunstgras krijgt een onderhoudsbeurt.

Kortom, de komende maand kan er niet worden gevoetbald op ons complex. Ook niet door onze leden.

Waarschuwing
Er mag dus niet worden gevoetbald op ons complex. Zeker niet als de poort gesloten is. Dit is ook bekend bij de politie en wijkagent die regelmatig komen controleren en indien er toch mensen op de velden lopen daadwerkelijk bekeuringen uitdelen. Op verzoek zullen wij onze camerabeelden met hen delen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Zorg ervoor dat dit je niet overkomt. Ga niet op de velden als de poort gesloten is dan ben je ook niet in overtreding. Spreek mensen hierop aan mocht je zien dat het toch gebeurt.

Hopelijk kunnen we dan eind augustus weer fris starten op ons prachtige complex met prachtige velden.