Terugblik en toekomst.

In een goed gevulde kantine werd in een gezellige sfeer maandagavond onze Algemene Ledenvergadering gehouden.

Er werd teruggeblikt op het afgelopen seizoen (2018/2019) aan de hand van het jaarverslag – ondersteund met een mooie Powerpoint presentatie – dat door onze nieuwe secretaris Anita van Lingen werd voorgelezen. De kascommissie (Ton Kors en Robbert Oud) waren content over het gevoerde financiële beleid en de ledenvergadering verleende op hun advies decharge aan het bestuur. Komend seizoen zal Jean Paul Ligthart aanschuiven bij de kascommissie. Hij vervangt Robbert Oud. 

Bestuurlijk nam Rob van Buiten afscheid als verantwoordelijke voor onderhoud & materiaal. Vele jaren heeft hij zich als bestuurder ingezet voor het onderhoud van ons mooie complex en daarnaast heeft Rob er ook voor gezorgd dat de materialen binnen onze club perfect in orde zijn. Gelukkig neemt Rob niet helemaal afscheid en blijft hij binnen onze club uitvoerend actief. Daar zijn we als bestuur heel blij mee. Kennis en kunde binnen boord houden. Naast het afscheid van Rob stemde de leden unaniem in met de komst van Heidi Smit (Kantinezaken) en Sjors Bakker (Zaalvoetbal) bij het bestuur. Kantine en zaalvoetbal zijn dermate groot en belangrijk geworden binnen onze club dat een bestuurlijke verantwoordelijke noodzakelijk wordt geacht. 

Na de benoeming van Jan Otsen als lid van verdienste werd, in de Spirit traditie gebruikelijk, een borrel gedronken op een mooi seizoen en op het komende jubileumjaar. Het jaar waarin onze club 90 jaar bestaat. De evenementencommissie is als druk bezig met de voorbereidingen en het vormen van een jubileumcommissie. Mensen die hieraan hun steentje willen bijdragen of geïnteresseerd zijn kunnen zich melden bij bestuurslid Timo Groot. 

Voor de leden en belangstellenden die om wat voor reden dan ook niet aanwezig konden zijn bij onze ALV vind je hieronder het mooie jaarverslag met bijbehorende virtuele presentatie. Lees en geniet.

Klik hier voor het Jaarverslag: Jaarverslag 2018 – 2019

Klik hier voor de Virtuele Presentatie: Algemene Ledenvergadering Spirit30 PP

Het bestuur van SC Spirit ’30. 

 

 

Deel dit bericht via: