Het Spirit Gilde

Met het Spirit Gilde, opgericht op 30 november 1999, hebben wij een bijzondere club in de vereniging. Deze dag, 30 november, is in de historie van SC Spirit ’30 een dag met een gouden randje. Op deze datum in 1930 werd het voetbal in Hoogkarspel op de kaart gezet, vandaar de naam SC Spirit ‘30. Dus de club bestaat in 2016 reeds 86 jaar, het Spirit Gilde 17 jaar.

Wie zo oud wordt en tegelijkertijd zo jong blijft kan steun en sympathie nu eenmaal niet ontberen. Daarom hebben vrienden van SC Spirit ’30 de koppen bij elkaar gestoken en het plan uitgebroed dat binnen een vereniging uniek moest zijn.

Van het Gilde kan iedereen lid worden, maar wat zijn de doelstellingen?
1e De saamhorigheid binnen SC Spirit ’30 versterken door bijzondere stimulansen.
2e Een uitstralingseffect bereiken, die de herkenbaarheid van SC Spirit ’30 naar buiten toe vergroot.
3e Het bestuur middelen bieden om daar waar tekorten dreigen bij te springen of om plannen te kunnen uitvoeren die de draagkracht van de vereniging te boven gaan.

Dit zijn ambitieuze voornemens, zeker, maar de moeite waard. Wij zijn zo gelukkig dat (in 2014) reeds 151 personen lid zijn van het Spirit Gilde.

Wat wordt verwacht van de leden?
Dat zij binnen en buiten de vereniging echte Spiritaanhangers zijn, dat zij SC Spirit ’30 door dik en dun steunen, dat zij de club jaarlijks een donatie schenken van e 50,–.
Jaarlijks op de derde zaterdag in november wordt een feestavond georganiseerd en worden de voorstellen die via het bestuur bij het Gilde zijn gepresenteerd met u en de andere Gildeleden besproken wat voor project de voorkeur heeft en door het Gilde zal worden gesponsord of ondersteund. Op deze Gildeavond worden ook alle nieuwe Gildeleden officieel geïnstalleerd en voorzien van de enige originele Spirit Gilde stropdas die nergens te koop is, die u natuurlijk bij officiële gelegenheden van SC Spirit ’30 zal dragen.

Wat heeft het Spirit Gilde in de afgelopen jaren gerealiseerd?

  • Vervanging van de deuren in de kleedkamers
  • Financiële bijdragen voor jeugdactiviteiten zoals toernooien, sinterklaasfeest, scheidsrechterspakken voor de C-jeugd, clinics voor de jeugd.
  • Bouw en financiering van de tribune.
  • Aanschaf van een spelcomputer, om in de winterstop spelregelavonden te houden die een geweldig grote opkomst hebben.
  • Aanschaf, financiering en plaatsing van het elektronische scorebord.
  • Financiering van de vloer in de kantine.
  • De leden van het Gilde hebben bij de bouw van de nieuwe kleedkamers garant gestaan voor een bedrag van 14.500 Euro die via obligaties konden worden gekocht en door het Gilde weer werden afgelost aan de Gildeleden in 5 jaar tijd. De laatste aflossingen hebben plaatsgevonden.

In september 2013 heeft het Spiritbestuur projecten ingediend bij het Gilde die men graag gerealiseerd zou zien worden. Het betrof:

1e Wifi-installatie en tv schermen
2e Bijdrage geluidwerend plafond
3e Aanvullende opleidingskosten jeugdtrainer die 3 jaar voor de vereniging trainingen gaat verzorgen en de trainers gaat ondersteunen (studieovereenkomst)

De punten 1 t/m 3 zijn inmiddels gerealiseerd, wat betreft de panna-kooi moet er in overleg met het bestuur een begrotingsplan worden opgesteld.

Dit is een willekeurige opsomming van activiteiten die het Spiritgilde in de loop van de jaren heeft gerealiseerd. Indien u wat meer inlichtingen wilt over het Spiritgilde kunt u contact opnemen met:

Erik Gerrits (erikgerrits@quicknet.nl)