lid worden

Je wilt graag voetballen. Dan wil je misschien lid worden van SC Spirit ’30. Wil je dan eerst wat meer informatie? Weet je niet hoe dat gaat, dat voetballen en trainen… Is er een proefperiode? Wat moet je allemaal precies doen? Waar moet je zijn? Wat heb je nodig? Kortom, er zijn nog veel vragen …

Neem gerust contact op met de coördinatoren van de Minipupillen (pupillenmini@spirit30.nl). Zij helpen je verder op weg. Klik hier om een e-mail bericht te sturen. Daarnaast kunnen de documenten onderaan de pagina je van veel algemene informatie voorzien.

 

Als je je wilt aanmelden als lid van onze leuke voetbalvereniging kan dat door een e-mail bericht (hier klikken) te sturen naar onze ledenadministratie (ledenadministratie@spirit30.nl). Het mag ook per reguliere post: download de formulieren (aanmeldings-, machtigings- en het vrijwilligersformulier) onderaan deze pagina. Stuur ze vervolgens ingevuld en ondertekend op naar:

Ledenadministratie SC Spirit ’30

Rick van Zoeren
Fuut 27
1616 GR Hoogkarspel

Dezelfde ledenadministratie dient op de hoogte te worden gebracht in geval van overschrijving van een andere vereniging naar SC Spirit ’30 en bij wijzigingen van adres -, mail – of telefoongegevens. De voorkeur wordt gegeven aan e-mail communicatie, maar het kan ook per post.

Tenslotte hieronder de links naar de verschillende documenten. Wees ervan bewust dat een aanmelding pas uitgevoerd wordt als alle aanmeldformulieren ingediend zijn, hiertoe behoort ook het vrijwilligersformulier.

Nieuwe Leden – Algemene Informatie
Nieuwe Leden – Aanmeldingsformulieren
Reglement kledingfonds
Contributie – Bedragen en reglement 2019-2020
Aanpassingsformulier automatische incasso