Net als bij vele andere verenigingen is het ook bij onze club Spirit elk seizoen weer een uitdaging om alle werkzaamheden verricht te krijgen. Verreweg de meeste ouders en alle senioren zetten zich in voor onze mooie club. Toch zijn er nog ouders/verzorgers die niet voldoen aan hun vrijwilligersplicht. Dit heeft als gevolg dat taken en activiteiten niet meer uitgevoerd kunnen worden of dat er teveel druk komt te staan op de huidige vrijwilligers.

Vrijwilligers zijn essentieel voor het functioneren van onze vereniging en zorgen er voor dat het voetballen laagdrempelig en voor iedereen betaalbaar blijft. Denk eens in: geen bakkie in onze kantine ’t Houg op de zondagmorgen, want er zijn simpelweg niet genoeg kantinemedewerkers. Dat mag toch niet gebeuren? Zo zijn er nog vele andere taken! Denk aan het verzorgen van het materiaal, coördinator bij de jeugd, het trainen en/of begeleiden van een team, scheidsrechters, wedstrijdcoördinatoren, consuls, onderhoudsmensen, maar ook het organiseren van verschillende zaken zoals de pupil van de week, enzovoort. Er is altijd wel iets dat bij u past.

Op de algemene leden vergadering van SC Spirit ’30 is het besluit genomen dat alle leden verplicht per seizoen een verenigingsdienst uitvoeren. Deze kan niet worden afgekocht want de leden vinden het belangrijk dat iedereen een evenredige bijdrage levert aan onze vereniging. Samen verenigen we onze club.

Nog geen taak?

Bij Spirit geldt dat alle leden een vrijwilligersdienst uit dienen te voeren, waarbij voor de jeugdleden onder de 18 jaar geldt dat deze taak wordt uitgevoerd door (een van) de ouders. Als er meerdere kinderen van een gezin lid zijn, hoeft hiervoor maar één taak te worden vervuld. In het afgelopen seizoen waren er helaas nog een aantal leden/ouders die geen taak uitvoerden. Dit zal in het aankomende seizoen niet meer geaccepteerd worden.

Spirit is een vereniging voor en door de leden, met rechten en plichten! Vergeet niet, wij van de vrijwilligerscommissie zijn ook vrijwilligers en proberen het simpelweg voor alle gezinnen mogelijk te houden om te voetballen.

Meer informatie over de vrijwilligerstaken is te vinden op spirit30.nl/vacatures. Uiteraard kunt u bij vragen ook altijd contact opnemen via vrijwilligers@spirit30.nl.

Met sportieve groet,
Het bestuur van SC Spirit ‘30

Deel dit bericht via: