Maandagavond jl. was de algemene ledenvergadering bij Spirit. Een fysieke vergadering met onze leden en vrijwilligers in kantine ‘t Houg had sterk de voorkeur bij veel van onze leden. Dit kon nu weer – uiteraard conform de RIVM-regelgeving – georganiseerd worden. Hierdoor was er sprake van een goede en Spirit waardige opkomst met een extra lange agenda.

Na een mooi overzicht van het seizoen 2019/2020 gepresenteerd door Anita van Lingen werd het seizoen 2020/2021 mondeling toegelicht door Ton Kors. Alle zaken die door de onderhoudsgroep in het vreemde corona jaar zijn aangepakt werden doorgenomen en visueel onderbouwd met prachtige foto’s op de beamer. Het werd een latertje want wat is er ontzettend veel gerealiseerd door deze, steeds groter wordende, enthousiaste groep vrijwilligers. Daar kunnen onze leden alleen maar trots op zijn.

Chapeau!

Cijfermatig blijkt Spirit, na de verhelderende toelichting door penningmeester Stef Visser, nog steeds een zeer solide en gezonde vereniging te zijn. Met de toetreding van Gerrit Slagter en Marco Neuvel tot het bestuur beschikt deze ook weer over voldoende slagkracht. Gerrit vervangt Anita en Marco pakt als bestuurslid vrijwilligerszaken één van de belangrijkste pijlers binnen de club op. Van Anita werd met een mooie bos ruikers afscheid genomen maar zij blijft (zoals dat vaak gaat bij Spirit 😉) achter de schermen beschikbaar voor de club.

Het bestuur is weer compleet en er staat een mooi Openingsweekend (28/29 augustus) en seizoen 2021/2022 voor de deur. Oftewel; ook bestuurlijk kan de vlag bij Spirit in top!

Deel dit bericht via: