De algemene ledenvergadering gaat dit jaar vanwege de corana perikelen niet door in november. Afhankelijk van de actuele ontwikkelingen proberen we deze in de maand april 2021 alsnog fysiek te laten plaatsvinden. Ondanks het vervallen van de ALV wil het Spirit bestuur wel de financiële verplichtingen naar de obligatiehouders van de in 2014 uitgegeven obligatielening nakomen.

Afgelopen maandag (op de verjaardag van SC Spirit ’30) hebben Meindert Vriend en Ton Kors, onder het toeziend oog van de onderhoudsploeg en enkele leden van het bestuur, acht obligaties uitgeloot. Het betreffen de volgende nummers: 45, 57,68, 8, 74, 14, 40 en 44.

De houders van de obligaties krijgen zo spoedig mogelijk bericht van onze penningmeester en het bedrag zal worden overgemaakt op hun rekening.

Het Spirit bestuur

Deel dit bericht via: