Vrijwilligersbeleid

Voetbal is een teamsport en binnen de teamsport is samenwerken de sleutel tot succes. Dat geldt niet alleen binnen het veld maar ook daarbuiten. Bij SC Spirit ’30 leeft het besef dat vrijwilligers een heel belangrijke rol vervullen binnen de vereniging. Vele werkzaamheden worden door vrijwilligers met plezier verricht. Iedere bijdrage is waardevol en biedt een positieve impuls voor het behoud en de verdere ontwikkeling van SC Spirit ’30.

Onderliggend beleidsplan is de uitwerking voor de komende vijf jaar.

Vrijwilligersbeleid Spirit’30 2016-2020 (pdf)